LANEKO ISTRIPU HILGARRIEN AURKAKO TALKA-PLANA

Talka Plan honen helburua da ahalik eta inpaktu handiena lortzea laneko ezbehar hilgarrietan, istripu-tipologia horren intzidentzia-indizeak berariaz murriztuz eta langileen osasunean eragindako kalteen larritasuna murriztuz.

Ezbehar-tasa handiena duten sektore edo jardueretara ez ezik, lehentasunezko jardueretara ere zuzentzen da, ezbehar hilgarrien eta eragindako langileen arabera, baina istripu hilgarrien kausa eta modu zehatzak identifikatuz. Horrela, lehentasunezko jardueratzat hartuko dira arrantza, nekazaritza-sektorea (makineriaren erabileran duten eraginagatik) eta hondakinen bilketa.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistema osoak parte hartzen du. Hau da, Kataluniako Lan Ikuskaritza eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Ikuskaritza batu zaizkio Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetza Estatuko Erakundeari.

Informazio gehiago >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *