GUIAS_PESCA_AGROFORESTAL_EUSKADIPREBEN

ARRANTZAKO MANIOBRETARAKO ETA NEKAZARITZA ETA BASOGINTZAKO USTIATEGIETAKO LANETARAKO GIDAK

HELBURUAK

Proiektuaren helburu nagusia da arrantzako maniobretarako eta nekazaritza eta basogintzako ustiategietako zereginetarako gidak sortzea, dagozkien segurtasun jarraibideekin, ikus-entzunezko formatu eta aplikazio interaktibo berri batean, aldaketa operatiboak, ekipamendu berriak eta abar kontuan hartuta.

Horrela, lehen sektoreko istripu tasa murrizten laguntzen da, zabalkundearen bidez sektorea sentsibilizatzeko, eta, horrez gain, prestakuntzarako hezkuntza material gisa integratzen da, nautika eta arrantza eskolen, prebentzio zerbitzuen eta sektore horietan aholkularitza lanak egiten dituzten profesionalen bidez.

ESPERO DIREN ONURAK

 • Sektorean eta sektorearen ingurune soziolaboralean prebentzioaren eta balioaren kultura bultzatu eta garatzea.
 • Lan ingurune seguru, osasungarri eta jasangarriak sustatu eta sortzea.
 • “Zero” istripuko ikuspegiaren kultura sustatzea eta bide horretan aurrera egitea, prebentzioa balio eta erronka estrategiko etengabekotzat hartzetik abiatuz, segurtasuna sortzeko.
 • Berrikuntza eta ikerketa sustatu eta bultzatzea, garapen, hobekuntza eta egokitzapen teknologikoa tresna bat izan dadin, sektorean segurtasun eta osasun arloko irtenbideak emateko.
 • Alde interesdunen inplikazioa eta konpromisoa sustatu eta bultzatzea (instituzioak, erakundeak eta sektorea).

MUGARRIAK

 • Ikus-entzunezko materiala zuzenean jasotzea arrantzontzietan eta nekazaritzako ustiategietan.
 • Egitura eta edukiak lantzea: segurtasunerako zereginak eta dagozkion jarraibideak deskribatzea.
 • Aplikazio interaktibo bat egitea laneko zereginetako, prozesuetako, maniobretako eta praktiketako arrisku mapekin.
 • Gidak sektorera, gizartera eta prestakuntzako eragile sektorialetara zabaltzea eta transferitzea.

ZEIN SEKTORERENTZAT

 • Baratze laboreen ustiategiak
 • Esnetarako behien ustiategiak
 • Mailasareko flota
 • Algak jasotzeko flota

LAN TALDEA:
AZTI, OSALAN, Lasa Naval, ENBA, KONFEKOOP

FINANTZAKETA:
Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco, OSALAN