2019-2025 Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala

misioa

Inguru seguruak, osasuntsuak eta jasangarriak sustatzea eta garatzea lehen sektorean eta balio katean (elikagaiak eta zura) lan egiten duten pertsona guztientzat, bakoitzaren berariazkotasunak erreferente eta bereizgarri gisa izanik, esparru sozio-laboral horretako profesional guztien eta administrazioen parte-hartzearekin eta eskura dauden baliabide guztien erabilerarekin.

Balio katea

Balio katearen analisia, eragile sektorial publiko-pribatu eta instituzional guztiekin.

Transbertsalitatea

Elementu transbertsal esanguratsuak, hala nola errentagarritasuna, iraunkortasuna,
errikuntza, pertsonak, prestakuntza eta sektorearen bilakaera.

Analisi sektorialak

Sektorearen gaur egungo egoera, ahulguneak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak,
kezkak eta espektatibak.

Estrategia

Helburuak, bisioa, lan ildoen garapena eta ekintzen proposamena.

nola?

1
LAN MAHAI AKTIBOAK
1
ERAGILE SOZIALAK, SEKTORIALAK ETA INSTITUZIONALAK
> 1
PROFESIONALEN EKARPENAK

ERRONKAK

Sektore jasangarri, seguru eta osasungarria, eta berezia

Ezagutza aurreratuaren kudeaketa eta ustiapena

Berrikuntza eta garapen teknologikoa: inguruneen egokitzapena

Gizarte eta lan ingurune erakargarria

PLANAREN HELBURU KUANTITATIBOAK

0

ISTRIPU HILGARRIAK GURE SEKTOREAN

-15%

ISTRIPUAK ETA GAIXOTASUN PROFESIONALAK ADIERAZLE NAGUSIETAN

IRISMENA ETA ESTALDURA

Lehen sektorea eta balio katea 

hauen lan baldintzak barne
hartuko dituen estrategia bat…

JARDUTE ARDATZE ETA ARLOAK

KULTURA ETA GIZARTEA

 • Sektorean prebentzioaren kultura
  bultzatzea: “zero” ikuspegiaren
  estrategia.
 • Balio kateko trakzio eragileak eta
  erreferenteak aktibatzea.
 • Trebakuntza eta prestakuntza.
 • Generoaren ikuspegia txertatzea.

LAN INGURUNE SEGURUAK, OSASUNGARRIAK ETA JASANGARRIAK SEKTORE BEREZI BATEAN

 • Profesional/ustiategi/enpresa/prozesu
  eta praktika seguruak, osasungarriak
  eta jasangarriak aitortzea eta bereiztea.
 • Laneko arriskuen kudeaketa eta
  gobernantza sistema egokituak.
 • Berrikuntza teknologikoa eta eraldaketa
  digitala segurtasun eta osasunean.

EZAGUTZAREN KUDEAKETA INTEGRALA

 • Zaintza eta prospektiba.
 • Ezagutza sareak eta behatokiak.

INPLIKAZIOA ETA KONPROMISOA

 • Kooperazioa eta lankidetza.
 • Politika eta estrategia
  bateratuak.

IKUSPEGI ESTRATEGIKOA

Nekazaritzako elikagaien eta egurraren lehen sektore segurua, osasungarria eta jasangarria.